Добредојдовте на Хуида

Процес на производи од стакло

ht

Суровини

ht
tet

Стаклена печка

ht
bd

Изработка

htr

Електрична печка за надминување

ht
hrth

Печатење

ht
er

Замрзнат

as

Пакет

ht
v

Пакет

ht
d

Транспорт